Specialişti Departamentul Neurologie, EEG şi EMG

Specialişti Departamentul Psihiatrie

Specialişti Departamentul Psihologie şi Logopedie

Specialişti Departamentul Recuperare Medicală

Asistente Medicale